skip to navigation

Links

Heijoshin Dojo vzw

Goju-Ryu Viersel

Aiki Ju Jutsu Kobukai Weelde


Officiële Karate Federaties

WKF

EKF

Karate Vlaanderen


Okinawa Goju-Ryu Kyokai

Informatie over Goju-Ryu

European Goju-Ryu Karate-Do Federation

World Goju-Ryu Karate-Do Kyokai


Okinawa Goju-Ryu Karate Do Kyokai España

Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Kyokai Belgium


Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Kyokai België

OGKKB Honbu Dojo

Goju-Ryu Tessenderlo

Koenso Dojo Kessel-Lo

Gorin Dojo

Goju-Ryu Hasselt

Zipangu Pelt


Andere organisaties

Katas

Goju-Ryu net

Association Francophone de Karaté-Do Goju-Ryu

Belgische Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu website

Nintai Ryu Aiki Ju-Jitsu

Eastwind Budo Life Centre

Bu Jutsu Kan Belgium

Samoerai archieven, Japanse geschiedenis


Gebruikerslogin

Navigatie

Regular View